Kính trang trí
Kính trang trí Kính trang trí Kính trang trí

Kính trang trí

Giá 0₫

Kính trang trí

Tranh kính màu Trúc quân tử - Lan tiểu thư. Sản phẩm được dùng làm Vách kính màu trang trí, công trình tại Sài Gòn